Ipergorta-Gorosteta Belaustegi Orozko

Distancia total: 9.87 km
Elevación máxima: 1278 m
Elevación mínima: 720 m
Ascenso total: 840 m
Download file: Ipergorta-Gorosteta Belaustegi(Orozco).gpx